Fort II Reduta Kapucyńska Fort Prusy Obwałowania Jerozolimskie zewnętrzne Obwałowania Wysokie Fort III Bastion Św. Jadwigi Obwałowania Kolei Flesza Nowa Fort nad Bielawką Reduta Kardynalska Fort I Obwałowania Jerozolimskie wewnętrzne Resztki przeciwstraży kleszczowych