Powrót

Bastion św. Jadwigi

Fort nad Białą

Reduta Kapucyńska

Obwałowania jerozolimskie zewnętrzne

Reduta Kardynalska

Obwałowania jerozolimskie wewnętrzne

Fort Prusy

Obwałowania kolejowe

Fort I

Obwałowania wysokie

Fort II

Resztki przeciwstraży kleszczowych

Fort III

Flesza Nowa


Wybór fortyfikacji z planu

Opis poszczególnych zespołów fortecznych oraz plan fortyfikacji zaczerpnięto z pracy
"Nowożytne fortyfikacje Twierdzy Nysa" opracowanej w 1986r. przez
prof. dr. Edmunda Małachowicza
i Andrzeja Stupaka
(pracownikami naukowymi Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej)
na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.


Galeriie zdjęć i słowniczek wykonali: Maciej Pulak i Maciej Walkowicza.
Zdjęcia fortyfikacji opublikowane na stronie zostały wykonane przez: Macieja Pulak, Macieja Pasiekę, Macieja Walkowicza i Tadeusza Zdanowicza.
 

 Strona w przebudowie, nie wszystkie opcje jeszcze działają. Przepraszamy!

Ilość odwiedzin
od 15 VII 2005