Plan Nysy z 1977r.

W latach 1865-1888 nastąpiła modernizacja obwałowań i budowa fortów na przedpolu.