Plan Nysy z 1796r.

Wielka rozbudowa twierdzy staro i nowopruskiej trwała od 1742 do 1888r. Składała się z kilku etapów projektowanych i wykonywanych przez fortyfikatorów różnych narodowości jak: Kornelius Walrawe, Rothengatter, von Wrede, Lefevre, von Castillon, Freund, von Harroy - pod szczególnym nadzorem Fryderyka II.

W latach 1742-56 zbudowano górne i rozbudowano dolne obwałowania,
a w latach 1767-91 rozbudowano górne obwałowania o oba boczne skrzydła.