Plan Nysy z 1741r.

Najstarsze, nowożytne fortyfikacje Nysy zostały zaprojektowane przez Schneidera von Lindau w 1594 r. Dzieła te realizowano do początku XVII wieku, a następnie przebudowano w okresie od 1643 r. do początków wieku XVIII-ego już w narysach szkoły staroholenderskiej. Ten pierwszy dziesięciobastionowy pierścień fortyfikacji z rawelinem przed bramą Wrocławską, otoczony był pojedynczą fosą i drogą ukrytą biegnącą nad przeciwskarpą. Taki system umocnień miał wiele słabych stron i został zdobyty w 1741 roku przez armię pruską