Plan Nysy z 1594r.

Jest to perspektywiczny widok miasta z 1596 r., pochodzący z czasów biskupa Andrzeja Jerina, wykonany przez wrocławskiego malarza i rytownika Jerzego Hayera (1559—1614). Miedzioryt ukazuje poszczególne ulice z budowlami miejskimi potraktowanymi z dużą dokładnością. Przedstawiono nie tylko obronny charakter miasta '(pas murów obronnych), ale i urbanistykę, a także przedmieścia od strony południowej, otoczone nowymi bastionami. Obronność miasta wzmocniona przez liczne fosy i kanały wodne, które poznajemy w tym widoku, przedstawiona została z drobiazgową wprost dokładnością. Dzięki temu rycina stanowi ciekawy i wartościowy materiał ikonograficzny dla dziejów urbanistyki i architektury Nysy. Znaczniejsze budowle i place opatrzono literami i cyframi, których objaśnienia umieszczono w prawym dolnym narożniku. Napis znajdujący się w obramieniu o elementach ornamentu okuciowo-zawijanego: „Nissa Silesiorum sedes episcopalis" oraz tarcze herbowe, rozmieszczone w obu górnych narożnikach karty miedziorytu, potwierdzają domniemanego zleceniodawcę ryciny. Widziany po lewej tarczę czteropolową z drugą, mniejszą, pośrodku, z herbami Nysy, Śląska i biskupa Jerina. Zwieńczona infułą i pastorałem, otoczona jest wieńcem podtrzymywanym przez anioła. W prawym górnym narożniku ryciny znajduje się tarcza herbowa z trzema liliami (herb Nysy), ujęta w wieniec ze wstęgami. Ciekawym i godnym uwagi wydaje się fakt umieszczenia planu miasta w lewym dolnym narożniku karty miedziorytu. Przedstawia on rzut nowych fortyfikacji miejskich, wzorowanych na włoskich renesansowych z charakterystycznymi bastionami stosowanymi z końcem wieku XVI. Rysunek ów stanowił zapewne plan nowych fortyfikacji w Nysie, które budowane były w latach 1532, 1594, a także później, w roku 1634. Widok Hayera ujęty został z punktu, który można sobie wyobrazić jako umieszczony wysoko w powietrzu od strony Nysy Kłodzkiej, mniej 4.