KALENDARIUM KONFLIKTÓW ZBROJNYCH

1241

Najazd Mongolski na Śląsk (miasto całkowicie spalone)

1284

Henryk IV Probus najeżdża Nysę (konflikt z biskupem Tomaszem II, zniszczone obwarowania)

1398

Najazd rycerzy rabusiów

1428

Wojny Husyckie

1429

Zniszczone Stare Miasto, spalone przedmieścia

1429/30

Wyprawy na Ziębice

1433

Ponowny najazd Husytów

1434

Najazd rycerzy rabusiów (chodzi zapewne o najazd rycerzy z Gryżowa. W odwecie mieszczanie nyscy najeżdżają i niszczą ich siedzibę)

1462/79

Wojna o koronę czeską (w drodze do Pragi Władysław Jagiellończyk z wojskiem zatrzymuje się w Nysie)

1466

Probner z Kłodzka zdobywa i pali miasto

1467/71

Wyprawy na Ziębice i Ząbkowice

1489

Wyprawa na Ząbkowice i Ziębice (mieszczanie nyscy przywożą jako trofeum Lwa Ziębickiego)

1618/48

Wojna Trzydziestoletnia (w mieście stacjonuje oddział Lisowczyków)

4621

Zdobycie i splądrowanie miasta przez margrabiego von Jagerndorf (kontrybucja)

1632

Elektor saski Jan Jerzy I Wettyn zajmuje miasto

19.09-23.11

miasto plądrowane przez oddziały saskie

23 - 29.11

wojska cesarskie odbijają miasto

11 - 13.12

wojska saskie ponownie wchodzą do miasta

1633

Wojska cesarskie pod dowództwem Albrechta Wallensteina odbijają miasto

1639

Odparcie najazdu Szwedów (nysanie pokonują Szwedów Szwedów )

1642

 Szwedzi ponownie oblegają miasto

6 - 15.06

(oblężenie miasta zakończenie kapitulacją)

16.06. - 24.07

(plądrowane miasta, kontrybucja w wys. 60.tys.talarów, opuszczając miasto podjęli nieudaną próbę podpalenia. Pożar ugasiła rzęsista ulewa , patrz Legenda o św. Jakubie)

28.07.

(wojska cesarskie przejmują miasto)

1741/42

I wojna Śląska

15-23.01.41

(pierwsze oblężenie i bombardowanie miasta)

19.10. - 1.11.41

 (drugie oblężenie zakończone kapitulacją)

1744/45

II Wojna Śląska (miasto w zasięgu działań frontowych)

1758

 III Wojna Śląska

04.08. - 25.08

 (oblężenie przez wojska austriackie)

20.09. - 6.11

bezskuteczne oblężenie połączone z ciężkim bombardowaniem

1807

Wojny Napoleońskie

23.02-16.06

oblężenie i bombardowanie miasta przez oddziały wirtemberskie zakończone kapitulacją

1914/21

I Wojna Światowa i Powstania Śląskie (obozy jenieckie w mieście)

1939/45

II wojna Światowa

24.03.1945

zdobycie miasta przez wojska radzieckie

2001

Likwidacja garnizonu wojskowego

31.12.2001

przeniesienie 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej do Kłodzka