PowrótTWIERDZA NYSA - BIBLIOGRAFIA

LITERATURA POLSKA
ARTYKUŁY PRASOWE

LITERATURA NIEMIECKA
LITERATURA ROSYJSKA
LITERATURA FRANCUSKA


 

LITERATURA POLSKA

Basiaga M., Rewitalizacja Fortu nad Bielawką, Fortyfikacja, nr 1, 2000.

Bogdanowski J., Twierdza w Nysie, Fortyfikacja, t. V, 1998.

Borgiłowski Józef gen. bryg. (red.), Mała Encyklopedia Wojskowa, t. I, Warszawa 1967.

Cempa T., Projekt rewaloryzacji Reduty Kardynalskiej w Nysie, Fortyfikacja 1, 2000.

Chrzanowski Tadeusz, Kornecki Marian (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VII, zeszyt 9: Powiat nyski, Warszawa 1963.

Ciślak Jarosław, Ostatnia szansa Wojska Polskiego, Nowa Technika Wojskowa, czerwiec 2001.

Dobrowolski T., Sztuka na Śląsku, Katowice-Wrocław 1948.

Dziewulski Władysław, Nysa pod rządami pruskimi [w:] Miasto Nysa - szkice monograficzne, Wrocław 1970.

Górny Śląsk, t. 1-2, Poznań 1959.

Hawranek Franciszek (red.), Wypisy do dziejów ziemi nyskiej, Opole 1980.

Hornung Z., Materiały do dziejów stosunków artystycznych polsko-śląskich w XVI i XVII w., Wrocław 1956.

Kajetanowicz Jerzy, Zmiany struktur organizacyjnych jednostek piechoty w latach 1955-1960, Zeszyty naukowe WSO we Wrocławiu, rocznik XXIII 4(122), Wrocław 2001.

Kalinowski K., Architektura barokowa na Śląsku 1640-1700, Poznań 1963 (maszynopis).

Kamiński Remigiusz, Twierdza Nysa (folder), Nysa 2000.

Kębłowski Janusz, Nysa, Wrocław 1972.

Kincel Ryszard, Zapomniane polskie wydawnictwo w Nysie [w:] Szkice Nyskie, Opole 1986.

Kroszel Janusz, Popiołek Stefan (red.), Miasto Nysa. Szkice monograficzne, Wrocław 1970.

Legendziewicz A., Zabytkowe drzwi forteczne na Śląsku - stan zachowania, Fortyfikacja, t. XII, 2000.

Leszczyński Józef, Zarys dziejów miasta do roku 1740 [w:] Miasto Nysa – szkice monograficzne, Wrocław 1970.Powrót na górę

Majewski Ryszard, VIII Okręg Wojskowy Wehrmachtu we Wrocławiu (1936-1945), Wrocław 1991.

Małachowicz Edmund, Fortyfikacje pasma Sudetów, Fortyfikacja, t. V, 1998.

Małachowicz Edmund, Stupak Andrzej, Nowożytne fortyfikacje Twierdzy Nysa, Wrocław 1986.

Małachowicz M., Twierdza Nysa - stan zachowania, wartości, Fortyfikacja 1, Warszawa 2000.

Małachowicz Maciej, Nysa - obwałowania wysokie - rozpoznanie zespołu fortyfikacji pod względem ochrony konserwatorskiej oraz analiza dostępności inwestycyjnej (opracowania dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego gminy), Fortyfikacja, t. VI, 1999.

Maleczyńskiego K. (red.), Historia Śląska, t. I, cz. 1-4, Wrocław 1960-1964.

Michalkiewicz Stanisław (red.), Historia Śląska t. II, cz. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.

Morelowski M., Początki italianizującego renesansu na Śląsku, Roczniki Historii Sztuki, 2, Wrocław 1961.

Münch H., Początki średniowiecznego układu miejskiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1960, 3.

Niedźwiecka – Filipiak I., Potyrała J., Kamiński R., Pluskota M., Krajobrazowa trasa turystyczna po Twierdzy Nysa, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.

Nowosielski Waldemar Mjr dr, Społeczne aspekty restrukturyzacji sił zbrojnych [w:] Zarządzanie kadrami Sił Zbrojnych RP wobec wyzwań XXI wieku, Wrocław 2001.

Potyrała J., Niedźwiecka-Filipiak I., Krajobrazowe walory Fortu Prusy na terenie Twierdzy Nysa, Fortyfikacja, t. XVI, Warszawa 2004.

Regulamin ogólny sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1994.

Safiak Ryszard, Nysa, Nysa 1999.

Sikorski M., Skarby sztuki i osobliwości, Opole 1999.

Silnicki T., Dzieje i ustrój Kościoła na Śląsku do końca XIV w., [w:] Historia Śląska, t. 2, Kraków 1939

Spychalski Stefan, Dni grozy w Nysie - powódź we wrześniu 1938 [w:] Szkice Nyskie t. III.

Staszków Kazimierz, Nysa - gawęda o fortach (folder), Nysa 2001.

Staszków Kazimierz, Nysa – spacer po fortyfikacjach (folder), Nysa 2000.

Staszków Kazimierz, Rowerem po dawnym Księstwie Nyskim, Nysa 1999.

Świechowski Z., Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955.

Świechowski Z., Wczesne budownictwo ceglane w Polsce, Studia z Dziejów Przemysłu i Rzemiosła, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.

Tomczak Marek Jerzy, Społeczne konsekwencje restrukturyzacji sił zbrojnych w odbiorze lokalnych środowisk wojskowych [w:] Zeszyty naukowe WSO, wydanie specjalne, Wrocław 2001.

Tomkiewicz W., Weduty polskie z albumu J. R. Storna, Rocznik Historii Sztuki, t. 3, 1962.

Twierdza Nysa, program rozwoju kulturalno - turystycznego w Euroregionie Pradziad, Nysa 17 - 18 marca 2000r. Tow. Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa 2000.

 

ARTYKUŁY PRASOWEPowrót na górę

AF, Ożyją forteczne mury, Nowa Trybuna Opolska 8.11.2004.

AF, Przywracają forty do życia, Nowa Trybuna Opolska 2004, nr 144.

AF, Szansa dla twierdzy, Nowa Trybuna Opolska 2005, nr 15.

AF, Twierdza ciągle przegrywa, Nowa Trybuna Opolska 2005, nr 57.

ag, Front na forcie, Nowiny Nyskie 4.08.2005.

Baranowski Krzysztof, Bierzcie i ratujcie, Nowa Trybuna Opolska 18.04.2003.

BK, Nowe, stare zabytki, Nowiny Nyskie 2004, nr 42, s. 16.

Bochenek Klaudia, Do fortów na kolację i zakupy, Nowa Trybuna Opolska 2005, nr 5, s. 4.

Bochenek Klaudia, Miasto posprząta, Nowa Trybuna Opolska 2004, nr 175, s. 12.

Bochenek Klaudia, Przybywa zabytków, Nowa Trybuna Opolska 30.09.2004.

Bochenek Klaudia, Twierdza zdobyta, Nowa Trybuna Opolska 11.08.2003.

Bochenek Klaudia, W tył zwrot! Do Kłodzka marsz!, Nowa Trybuna Opolska 2001, nr 122.

Bochenek Klaudia, Wielka bitwa na fortach, Nowa Trybuna Opolska 25.08.2002.

Bochenek Klaudia, Wystrzałowa lekcja historii, Nowa Trybuna Opolska 3.08.2003.

Bzowska Kazimiera J., Jubileusze Karpackie, Goniec Karpacki 1997, nr 324.

Cichecka Beata, Bastiony dla turystów, Nowa Trybuna Opolska 2001, nr 186, s. 8.

Cichecka Beata, Bój na fortach, Nowa Trybuna Opolska 2.08.2004.

Cichecka Beata, Czy miastu potrzebny jest spadek po armii?, Nowa Trybuna Opolska 28.05.2001.

Cichecka Beata, Lewandowski Michał, Twierdza pełna tajemnic, Nowa Trybuna Opolska 1997, nr 50, s. 12.Powrót na górę

Cichecka Beata, Lewica nie chce takiej darowizny, Nowa Trybuna Opolska 2001, nr 50, s. 12.

Cichecka Beata, Nie potrzeba wielkich inwestycji, Nowa Trybuna Opolska 2001, nr 50, s. 12.

Cichecka Beata, Twierdza Nysa dla turystów, Nowa Trybuna Opolska 2000, nr 66.

Cichecka Beata, Wielka bitwa na fortach, Nowa Trybuna Opolska 12.08.2002.

Damski Zbigniew, W „terminie” u Włochów i Niemców, Polska Zbrojna 1994, nr 16

Dzieszyński R., Tajemnice twierdzy nyskiej, Zielony Sztandar 1982, nr 4.

Forysiak Joanna, Huk, dym i piękne kobiety, Nowa Trybuna Opolska 25.07.2003.

Forysiak Joanna, Poszli do boju na muszkiety, Nowa Trybuna Opolska 1.08.2005.

Forysiak Joanna, Spokojnie, znów wygrają nasi, Nowa Trybuna Opolska 27.07.2005.

Forysiak Joanna, Twierdza pełna niespodzianek, Nowa Trybuna Opolska 5.07.2004.

Forysiak Joanna, Z sentymentu i dla pieniędzy, Nowa Trybuna Opolska 25.06.2001.

Groń A., Władze wybrane, Nowiny Nyskie 2001, nr 44, s. 9.

ka, Walczyli o Nysę, Nasze Życie Głuchołaz 3.08.2005.

KLA, Logo z klimatem, Nowa Trybuna Opolska 2002, nr 239, s. 14.

Kłobukowski Z., Twierdza w Nysie, Żołnierz Polski 1993, nr 10.

Krzyżak Bogusław, Twierdza zdobyta, Nowiny Nyskie 3.08.2004.

Kulig Zbigniew, W koszarach powstanie szkoła, Nowiny Nyskie 1989, nr 29/30.

Łabutin Beata, 3 Dywizja Strzelców Karpackich wraca do kraju, Nowiny Nyskie 1992, nr 13.

Łabutin Beata, Forty pod lupę, Gazeta Wyborcza 2000, nr 14, dodatek Gazeta w Opolu, s. 4.

Łabutin Beata, Góral elitarny, Gazeta Wyborcza 1993, nr 164, dodatek Gazeta w Opolu.

Łabutin Beata, Szansa dla nyskich fortów: czy uda się uratować zabytkowe fortyfikacje?, Gazeta Wyborcza 1999, nr 219, dodatek Gazeta w Opolu, s. 3.

Lentowicz Zbigniew, Nie zadrży mi ręka, Rzeczpospolita 2001, nr 25.

Lewandowski Lech, Nie mieli przed nami tajemnic, Żołnierska Rzecz 16/93.

Lewandowski Michał, Tajemnice nyskich fortów, Nowa Trybuna Opolska 1997, nr 71, s. 7.

Lewandowski Michał, Topór zakopany, Nowa Trybuna Opolska 11.08.2004.

Lewandowski Michał, Twierdza pełna tajemnic, Nowa Trybuna Opolska 2002, nr 207, s. 16.

Lewandowski Michał, Unia pomoże, Nowa Trybuna Opolska 2004, nr 4, s. 12.

Lewandowski Michał, Wymarsz na gorsze, Nowa Trybuna Opolska, 22.06.2001.

Maria Szylska, Najlepsze pomysły roku, Nowa Trybuna Opolska 12.08.2003.

MB, Miasto bez wojska?, Nowiny Nyskie 1999, nr 47.

MOST, Czesi dają przykład, Nowa Trybuna Opolska 14.08.2003.

Plisiuk Sebastian, Inicjatywa potrzebująca wsparcia, Prosto z regionu 2000, nr 43, s. 37.

Plisiuk Sebastian, Spacer po fortach, Prosto z regionu 2000, nr 43, s. 7.

Plisiuk Sebastian, Zielone światło dla fortów?, Prosto z regionu 2000, nr 44, s. 19.

Przeciszewski Roman, Turniej miast, Polska Zbrojna 2000, październik nr 43.

Świercz Marek, Fort wzięty, Nowa Trybuna Opolska 14.08.2003.

Szydłowski Andrzej, Tutaj może dojść do tragedii, Nowa Trybuna Opolska 14.07.2005.

Tomczyk Damian, Jak zdobyto i zniszczono Nysę, Nowe Nowiny Nyskie1999, nr 30-32.

Trepeta Magda, Olej w głowie receptą na sukces, Nowa Trybuna Opolska 28.07.2002.

Trepeta Magda, Twierdza do remontu, Tygodnik Nyski 2003, nr 39, s. 7.

Wajzer Irena, Wycieczka do Kłodzka i Nysy, Goniec Karpacki 1996, nr 323.

Wąsowicz Danuta, Bitwa o fort, Nowiny Nyskie 22.08.2002.

Wąsowicz Danuta, Srebro za forty, Nowiny Nyskie 2001, nr 50, s. 8.

Wywiad z wiceministrem obrony narodowej Bronisławem Komorowskim, Żołnierska Rzecz 1993, nr 17.

Ziółkowska Małgorzata, Przyjaciele fortów..., Tydzień Nyski 2005, nr 9, s. 15.

Ziółkowska Małgorzata, Studenci na fortach, Tydzień Nyski 2005, nr 16, s. 12.

 

LITERATURA NIEMIECKAPowrót na górę

Alexander Hans, Feldmarschall Graf von Schwerin in Oberschlesien, Der Oberschlesier, 16. Jahrg., 1934.

Andreae Prof. Dr., Friedrich der Große und Schlesien, Der Oberschlesier, 18. Jahrg., 1936.

Beck Eugen, Der Kreis Neisse beim Kriegsausbruch 1866, Heimatkalender im Neissegau, 5. Jahrg., 1939.

Behr Johann Prof. Dr., Zur Geologie der Gegend von Ottmachau, Der Oberschlesier, 16. Jahrg., 1934.

Biller L., Neisse, Ottmachau, Patschkau, Breslau 1932.

Biller Lothar, Neisse, Ottmachau und Patschkau, die Städte am Mittellauf der Glatzer Neiße, Breslau 1932.

Bimler K., Schlesische Renaissanceplastik, Breslau 1934-1937.

Bode H, Die Kirchenbauten der Jesuiten in Schlesien, Halle 1935.

Braune H., Wiese E., Schlesische Malerei und Plastik des Mittelalters, Leipzig 1929.

Chrzaszcz Johannes Dr., Die Einführung des Christentums in Schlesien und die Gründung des Bistums Breslau (1000), Zeitschrift „Oberschlesien”, 13. Jahrg. 1914.

Chwalla V. Dipl. -Ing., Die Besiedlung des OttmachauerGebietes während der letzten Eiszeit, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 35. Jahrg., 1931.

Deutsches Städtebuch, wyd. Erich Keyser, t. 1, Stuttgart-Berlin 1939.

Die Landesverteidigung des Neisser Fürstentums im Mittelalter. Zeitschrift d. Vereins f. Geschichte Schlesiens Bd. 45, 1911

Dinter Major, Die deutsche Landesbefestigung bei Ausbruch des Weltkrieges, Vierteljahresheft für Pioniere, 3. Jahrg., Februar 1936.

Dinter Major, Friedrich der Große als Meister der Befestigungskunst, Vierteljahresheft der Pioniere, 3 Jahrg. August 1936

Dinter Major, Friedrich der Große als Meister der Befestigungskunst, Vierteljahresheft der Pioniere, 3. Jahrg. August 1936.

Dittrich H., Ansichten und Pläne der Stadt Neisse, Schlesische Monatshefte, 3: 1926.

Dittrich Herrmann Dr., Ansichten und Pläne der Stadt Neisse, Schlesische Monatshefte, 3. Jahrg., Breslau 1926, S. 248-252 und S. 309-314.

Dittrich Herrmann Dr., Beiträge zur Geschichte der Kreuzherrn mit dem doppelten Kreuz in Neisse, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 18. Jahrg. 1914.

Dittrich Herrmann Dr., Eine Episode aus der Belagerung von Neisse im Siebenjährigen Kriege 1758, Der Oberschlesier, 6. Jahrg., Heft 2, 1924.

Drescher Eberhard, Naturwissenschaftliche Betrachtungen über das Ottmachauer Gebiet, Der Oberschlesier, 16. Jahrg., 1934.

Dubowy E., Feliks Anton Scheffler, München 1926.

Eggers Kurt, Der Berg der Rebellen, Schwarzhäupter-Verlag, Leipzig 1941.

Ehrhardt Traugott, Geschichte der Festung Königsberg/Pr. 1257-1945, Würzburg/Frankfurt 1960,

Ehrhardt Traugott, Gesichte der Festung Königsberg/Pr. 1257-1945, Würzburg/Frankfurt 1960.

Fiebinger Hansgeorg, Der Neisser Ratsturm, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 38. Jahrg. 1935.

Frank Bruno, Tage des Königs, Köln 1952.

Grabau Alberti Major a. D. Dr., Das Festungsproblem in Deutschland und seine Auswirkung auf die strategische Lage von 1870-1914, Berlin 1935.

Graber Erich (Bearb.)/Histor. Kommission f. Schlesien (Hrsg.), Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, Neisse, I. Stadt Neisse, in: „Codex Diplomaticus Silesiae”, Bd. XXXVI, Heft 1, Breslau 1933.

Grundmann G., Schlesische Barockkirchen und Klöster, Lindau 1958.

Grundmann W., Die oberschlesischen Figurengrabmäler des XVI. -XVII. Jahrhunderts, Deutsche Kulturdenkmäler in Oberschlesien, Breslau 1934.

Grundmann W., Die schlesische Zeichnungen des ersten preussischen Staatskonservators v. Quast, Schlesische Hedmatpflege, 1: 1935.

Guhr Hans Generalmajor, Sieben Jahre interalliierte Militärkontrolle, Breslau 1927.

Hein u. Müller-Rüdersdorf (Hrsgg. v.), Heimatbuch Oberschlesien, 1926, bezüglich der Aufsätze.

Hellmich Max, Die Besiedlung Schlesiens in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Breslau 1923.

Hellmich Max, Die Wehranlagen des Kreises Neisse, 36. Jahrg., Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 1932.

Hellmich Max, Schlesische Burghügel und Burgwälle, Der Oberschlesier, Mai-Heft 1930.

Heydebrand u. d. Lasa, Fedor v., Die staatsrechtliche Stellung des, comes nomine Magnus Wratislawiensis' im Jahre 1093, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, 74. Bd. 1940, S. 19-68.

Hintze E., Schlesische Goldschmiede, Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, 6-7: 1912-1916.

Historische Kommission für Schlesien (Hrsgg. v.), Geschichte Schlesiens, Stuttgart 1961, 3.Auflage.

Holtzmann Robert Prof., Über den Polenfeldzug Friedrich Barbarossas vom Jahre 1157 und die Begründung der schlesischenHerzogtümer, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, Band 56, 1922.

Jessen Hans (Hrsgg. v.), Der Dreißigjährige Krieg in Augenzeugenberichten, Karl Rauch Verlag, 1963.

Jessen Hans (Hrsgg. v.), Friedrich der Große und Maria Theresia in Augenzeugenberichten, Karl Rauch Verlag, 1965.

Jessen Hans, Der erste preußische Heeresbericht, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, 74.Band, 1940, S. 1-18.

Jitschin J., Friedrich der Große und seine Lieblingsfestung Neisse, Heimatblätter des Neissegaues (Monatsbeilage der, Neisser Zeitung'), 13. Jahrg., 1937, No. 3-5 (März-Mai).

Jung H., Die Entwicklung der Barockfassade in Breslau, Liegnitz und Neisse, Breslau 1939.

Jungnitz J., Visitationsberichte der Diözese Breslau, Archidiakonat Breslau, Breslau 1902.

Klapper Josef Prof., Schlesische Volkskunde, BrentanoVerlag 1952.

Klawitter W., Geschichte der schlesischen Festungen in vorpreussischer Zeit, Breslau 1941.

Klawitter Willi Prof. Dr., Geschichte der schlesischen Festungen in vorpreußischer Zeit, in: Darstellungen und Quellen zur schles. Geschichte', Bd. 39 hrsgg. v. Verein für Geschichte Schlesiens, Breslau 1941, (nebst Vorabdruck in Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, Bd. 73 ff.).

Klawitter Willi Prof. Dr., Oberschlesien und die Entstehung der Festungen, Schles. Stimme, 22. Jahrg., 1940.

Klingemann Dr., Die interalliierte Regierungs- und Plebiszitkommission in Oberschlesien, Der Oberschlesier, 9. Jahrg., 1927.Powrót na górę

Klose Arwed, Festung Neisse, Hagen 1980.

Kloss E., Michael Willmann, Breslau 1934.

Knötel Paul Prof. Dr., Die älteste Stadtansicht Oberschlesiens (Neisse), Der Oberschlesier, Band 9, Oppeln 1927.

Knötel Paul Prof. Dr., Schlesische Städtebildnisse auf Siegeln, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, 57. Band, 1923.

Kohl Eduard Dr., Die Geschichte der Festung Glatz, Würzburg 1972.

Krause W., Grundriss eines Lexikons bildender Künstler und Kunst-handwerker in Oberschlesien, Oppeln 1933.

Kuhn Walter, Die deutsche Ostsiedlung vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert, in:, Das östl. Deutschland', Würzburg 1959.

Kurtz-Beuthen H., Oberschlesiens Vorgeschichte, Der Oberschlesier, 9. Jahrg., 1927.

Kutzer Paul, Burgen im Neisser Lande, Heimatbuch, Oberschlesien, 1926.

Kutzer Paul, Untergegangene Ortschaften im Neisser Lande, Oberschlesien, 13. Jahrg., 1914/15.

Lorenz Klemens, Das persönliche Verhältnis des, Alten Fritz' zu sei nen Oberschlesiern nach geschichtlicher und volkskundlicher Überlieferung, Der Oberschlesier, 18. Jahrg., 1936.

Lorenz Klemens, Friderizianischer Kleinkrieg in Oberschlesien 1744/45, Der Oberschlesier, 16. Jahrg., 1934.

Lorenz Klemens, Schlußereignisse des Dreißigjährigen Krieges im Neisser Lande, Der Oberschlesier, 18. Jahrg., 1936.

Lorenz Klemens, Urkundliches über Wehranlagen im Neisser Lande, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 40.-42. Jahrg., 1939.

Lutsch H., Bilderwerk schlesischer Kunstdenkmäler, Breslau 1903.

Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, 4, Breslau 1892.

Lyncher v., Die altpreuß. Armee 1714-1806 und ihre Militärkirchenbücher 1937.

Manstein Erich von, Verlorene Siege, Bonn 1955.

Maruschke Alfons, Überreste alter Burgen und Wehrbauten in Oberschlesien, Der Oberschlesier, 16. Jahrg., 1934.

Mischke Horst, Der Kampf um Neisse 1945, Neisser Heimatblatt No. 102-104.

Müller August, Geschichte der Gemeinde Neunz, Kreis Neisse, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertum Schlesiens, Band 57, 1923.

Nawrath/Reichel, Einiges über die französischen Kriegsgefangenen in Neisse im Jahre 1870/71 (nach Aufzeichnungen von Nawrath u. Reichel), Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 19. Jahrg., 1915.

Oppeln-Bronikowski Friedrich (Hrsgg. v.), Der große König als erster Diener seines Staates, A. E. Seemann-Verlag, Leipzig 1935.

Pedewitz J. F., Historia ecclesiastica ecclesiae parochialis s. Jacobi Nissae..., wyd. B. Ruffert, Neisse 1905.

Peuckert Will Erich, Schwarzer Adler unterm Silbermond, Hamburg 1940.

Pohl Gustav, Abriß der Geschichte des Neisser Fürstentums, Heimatkalender im Neissegau, 5. Jahrg., Neisse 1939.

Priemer Joh. Fr., Die katholische Pfarrkirche zu Patschkau als Wehrkirche, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 38. Jahrg., 1935.

Ragsch Joseph, Hochwasser in Neisse – 1938, Neisse 1939.

Raschke Georg, Ein Siedlungsplatz aus der germanischen Völkerwanderungszeit in Neunz, Kreis Neisse, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 36. Jahrg., 1932.

Raschke Georg, Frühmittelalterliche Wehranlagen aus dem Neisser Lande, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 38. Jahrg., 1935.

Raschke Georg, Nordische und donauländische Steingeräte aus dem Kreise Neisse, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 36. Jahrg., 1932.Powrót na górę

Reid William, Buch der Waffen, Econ-Verlag 1976.

Reimann, Der schlesische Robinson... (bezgl. Friedr. Bernhard Werner), Heimatkalender im Neissegau, 5. Jahrg., 1939.

Richter Helmuth, Des Soldaten Rock im Wandel der Zeiten, Schlesien, Zeitschr. f. d. gesamtschlesischen Raum, 2. Jahrg., 1940.

Richthofen Bolko Frhr. von, Schlesien und die Schlesier, Grenzland-Verlag Wolfenbüttel, 1967, Heft 2 und 3.

Riedel Curt, Neisse, Dt. Soldatenjahrbuch 1971, 21.Dt. Soldatenkalender, S. 101 ff..

Rösner Paul, Gewerbe und Industrie im Kreis Neisse vor 100 Jahren, Heimatkalender im Neissegau, 4. Jahrg., 1938.

Ruffert Bernhard, Schilderungen aus Alt-Neisse, Neisse 1921 (fälschlich „1821” angegeben).

Ruffert Bernhard, Kurze Chronik von Neisse, Neisse 1910.

Ruffert Bernhard, Die Hussiten vor Neisse, Neisse 1919.

Rüffler A., Friedrich Bernhard Werner und seine Topographia Silesia, Schles. Monatshefte, 3. Jahrg., 1926.

Schneider Hauptmann a. D., Friedrich der Große und Neisse, Der Oberschlesier, 18. Jahrg., 1936.

Schubert Manfred Dr., Heimat an Biele und Neiße, Oberschiesischer Heimatverlag Augsburg 1974.

Schütz Generalmajor von/ Hochbaum, Leutnant, Das Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm II. (1. schles.) No. 10, (Erinnerungsblätter deutscher Regimenter, Bd. 69) Berlin 1924, 2. Auflage.

Sczodrok Karl, Neisse und seine östliche Sendung, Heimatbuch, Oberschlesien“, 1926.

Stein Erwin, Monographien deutscher Städte: Band XIV Neisse, Berlin 1925.

Stein Erwin/Franke, u. a. Hrsg., Monographien deutscher Städte, Band 14: ‚Neisse' (mit Anhang ‚Stadt u. Bad Ziegenhals'), Berlin 1925.

Steller Walter, Die Oberschlesische Abstimmung, Ostdeutsche Monatshefte, 24. Jahrg., 1957/58.

Tackenberg K., Die Burgunden in Schlesien, Schles. Monatshefte 1926.

Tiersch Adolf Hauptmann, Geschichte des Schlesischen Pionier-Bataillons No. 6, Leipzig (ohne Jahreszahl, geschrieben 1904, ergänzt 1914).

Tintelnot H., Barocke Freskomaler in Schlesien, Wiener Jahrbuch f. Kunstgeschichte 16 (20): 1954.

Tintelnot H., Die mittelalterliche Baukunst Schlesiens, Kitzingen 1951.

Tintelnot Hans Dr., Aus des großen Königs Arbeit für Schlesien, Schlesien, Zeitschr. f. d. gesamtschles. Raum, 2. Jahrg., 1940.

Tschierschke Bruno, Stadt der drei Gesichter, Ostdeutsche Monatshefte, 24. Jahrg., 1958.

Verkehrsamt des Stadtkreises Neisse (Hrsgg. v.), Neisse, ein Führer durch die Stadt und ihre Geschichte, 2.Auflage, Neisse 1926.

Warmbrunn M., Der Neisser Stadtplan, Heimatblätter des Neissegaues, 2: 1926.

Weisser Georg Der Baumeister der Neisser Kreuzkirche entdeckt, Schlesische Monatshefte, 9: 1932.

Weisser Georg Dipl. -Ing., Der Glockenturm von St. Jacob und seine Zeit, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 40.-42. Jahrg., 1939.

Weisser Georg Dipl. -Ing., Die plastischen Frühwerke der Renaissance im Neisser Lande, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 38. Jahrg., 1935.

Weisser Georg Dipl. -Ing., Die Steinzeitfunde im Stadtkreise Neisse nach dem Stande vom 1.7.1935, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 38. Jahrg., 1935.

Weisser Georg Dipl. -Ing., Ein Stück Neisser Mittelalter entdeckt, Neisser Zeitung v. 8.5.1938.

Weisser Georg Dipl. -Ing., Führer durch Neisse und seine Geschichte, Neisse 1939.

Weisser Georg Dipl. -Ing., Heimatkundliche Streifzüge im Neisser Lande, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 40.-42. Jahrg., 1939.

Weisser Georg Dipl. -Ing., Neue Feuerstein-Schlagstätten um Neisse, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 34. Jahrg., 1930.

Weisser Georg Dipl. -Ing., Neue Fundstätten der nordischen Steinzeit aus dem Neisser Lande, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 39. Jahrg., 1936.

Weisser Georg Dipl. -Ing., Neue Steinzeitfunde aus dem Kreise Neisse, Jahresbericht des Neisser Kunst- und Altertumsvereins, 40.-42. Jahrg., 1939.

Weisser Georg Dipl. -Ing., Zur Geschichte der Bastion 9 in Neisse, Neisser Zeitung v. 15.7.1935.

Weißer Georg, Führer durch Neisse und seine Geschichte, Neisse 1939.

Werner Bein, Vera Schmilewski, Ulrich Schmilewski, Neisse – Das Schlesische Rom im Wandel der Jahrhunderte, Würzburg 1988.

Wernicke E., Urkundliche Beiträge zur Kulturgeschichte Schlesiens, Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, N. F. 26: 1879.


Literatura niemiecka głównie wg.: Arwed Klose, Festung Neisse, Hagen 1980.

 

LITERATURA ROSYJSKAPowrót na górę

 

Манштейн Эрих, Утерянные победы, ACT; СПб Terra Fantastica, 1999.

Монюшко Евгений Дмитриевич, неопубликованa книгa Начало войны.

 

 

 

LITERATURA FRANCUSKAPowrót na górę

 

de Riverson, Memoire sur l'attaque projetés des Neuss, (v. 5.Sept. 1757), bei: Inspection du Genie, Paris.

 

 

 

Opracował: T. Zdanowicz 2005